Gerrit Rietveld Academie: Tetris in beton

Wat doe je als designers van de Gerrit Rietveld Academie bij je komen met een ontwerp? Een ogenschijnlijk eenvoudig ontwerp voor zitbanken c.q. reclamezuilen. Een ontwerp wat zo uit een computerspelletje kan komen, rechte en rechthoekige blokken uit 1 stuk. TETRIS, maar dan in het groot en in het echt….

Ons antwoord:  natuurlijk kunnen wij dat!

De moeilijkheid bestond eruit om verschillende vierkante vormen in hoogte en breedte en lengte met elkaar te verbinden in 1 massief betonelement.

BetonReform heeft de  elementen op  locatie vervaardigd, hierdoor verrijzen de 3 elementen als het ware uit de grond en krijgen ze een vanzelfsprekendheid in de omgeving.

Kunst voor toekomstige kunstenaars en ontwerpers….kan het nog mooier!